• 20 MAYIS Pazartesi 17:50
  • HV

İstanbul semtlerinin isimleri nereden geliyor?

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 10-04-2023 14:00

Taksim 

Osmanlı zamanında sucuların; suyu, halka taksimettikleri yer, taksim olarak anılmaya başlandı.

Galata 

Gala, Rumca "Süt" anlamına geliyor. Bir rivayete göre Galata'nın adı semtteki süthanelere gönderme yapılarak türetildi. İkinci bir rivayete göre ise İtalyanca denize inen yol anlamına gelen Galata kelimesinden türetildi.

Bebek 

İsmini, Fatih’in bu bölgenin muhafazasına memur ettiği bölükbaşının ‘Bebek’ lakabından almıştı. Bebek Çelebi ya da Bebek Çavuş’un bu semtte bir köşkü ve sonradan hasbahçe olan bir bahçesi vardı.

Beşiktaş 

Bu semt ‘Kone Petro’ adıyla anılıyordu. Anlamı ‘Taş Beşik’ idi. Rahip Yaşka, Hz İsa’nın beşiğini Kudüs’ten getirip, burada yaptırdığı kiliseye koymuştur. Hz. İsa çocukluğunda bu beşik içinde yıkanmış, bu sebeple bu kilise Rumlar arasında ‘Taş Beşik’ olarak ün yapmıştır. Rahip ölünce beşiğin Ayasofya’ya bırakıldığı söylenir. Bu söylenti bir delile dayanmadığı için efsane niteliği taşımaktadır.

Üsküdar 

Bizans devrinde Skutari denilen asker kışlaları şehrin bu yakasında yer aldığı için semt Skutarion diye anılıyordu. Bu isim zamanla Üsküdar'a dönüştü.

Bomonti 

Semt adını, 1902 yılında Bomonti Kardeşler'in burada kurdukları Bomonti Bira Fabrikası’ndan almıştır. Bu bina daha sonra İstanbul Tekel Bira Fabrikası olarak anılmıştı

Pendik 

Bizans döneminde kullanılan pantecion (pantiki) ismi "her tarafı surlarla çevrili" anlamına gelir. Çoğu kaynaklar pendik kelimesinin duvar anlamına geldiğini ve istanbul'a egemen olan devlet ya da hükümetlerin doğudan gelecek saldırıları önlemek için burayı bir savunma hattı olarak kullandıklarını kaydederler.

Bakırköy 

Bizanslıların 'Makri hori' dedikleri semt, 14. yüzyılda Osmanlıların eline geçince 'Makriköy' adını aldı. 1925'te ulusal sınırlar içindeki yabancı kökenli adların değiştirilmesi sırasında Atatürk'ün isteğiyle semt Bakırköy adını aldı.

Beykoz 

Antik Çağ'daki adı Amykos'dur. Beykos ismi ilk defa Bizanslılar tarafından kullanılmıştır. Bithnia Kralı ve Kocaeli valileri bu semtte ikamet etmişlerdir. Kos farsçada köy anlamındadır. Semtte oturan ünlü kişilerden dolayı yöreye Beykos denildiği ismin zamanla Beykoz'a dönüştüğü sanılmaktadır...

Florya 

Reşat Ekrem Koçu'ya göre İskender Efendi namlı bir kişi burada yaptırdığı bahçeye doğduğu kasabanın ismini vermiş (Forina Arnavutluk'ta küçük bir kasabadır) isim zamanla Florya'ya dönüşmüş ve semtin ismi olarak benimsenmiştir...

Kadıköy 

Semtin tarihi Bakır Çağı'na kadar uzanmaktadır. Semti Megara’lı göçmenler Khalkedon adıyla kurmuştur (İÖ 8yy) . Orhan Gazi Khalkedon un bir kısmını Osmanlı topraklarına kattı. Fatih Sultan Mehmet'in kenti fethinde sonra bu yörenin bakımsız bir köy görünümünün düzelmesi için İstanbul Kadısı Hızır Bey'in buraya yerleşmesini istemiştir. Semt önceleri Kadıköyü sonraları Kadıköy olarak anılmıştır.

Şişli 

Şiş yapımıyla uğraşan ve şişçiler diye anılan bir ailenin burada bir konağı olduğu ve 'şişçilerin konağı'nın zamanla değişikliğe uğrayarak 'şişlilerin konağı' hâline gelmesiyle semtin adının Şişli olarak kaldığı anlatılıyor.

Unkapanı 

Bazı satış yerlerinde Arapça'da 'kabban' adını taşıyan büyük teraziler bulunduğundan, buraları kapan adını taşırdı. Sahiline buğday ve arpa yüklü gemiler demirlediğinden, semt bu adı aldı

Levent 

Osmanlı Padişahı III. Selim döneminde, Nizam-ı Cedid askerleri için kurulan Levend kışlası semte adını vermiştir.

Okmeydanı 

İstanbul’un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet in otağ kurduğu yerdir. 1490 yılında Fatih'in burada on dokuz sınır taşıyla sınırları belirlenen çok geniş bir alana Tekke-i Tirendezan (Okçular tekkesi ) yaptırmasıyla semt Okmeydanı olarak anılmaya başlanmıştır.

Cihangir

Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Cihangir'in, bu semte gidip İstanbul'u seyrettiği rivayet ediliyor. Cihangir'in 20'li yaşlarının başında ölmesi nedeniyle bu semte Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan'a inşa ettirilen cami, Cihangir Camii adını almış. Ardından semt de Cihangir adıyla anılmaya başlanmış.

Etiler 

Etibank'ın ortaklığı Etiler Yapı Kooperatifi'nin 192 villalık inşaatı 1954'te başlamıştır. Etiler Mahallesi, adını burada ilk villaları yaptıran yapı kooperatifinden almıştır.

Beylikdüzü

Beylikdüzünün Osmanlı döneminde, Osmanlı Beylerinin avcılık yaptığı, dinlendiği düzlük bir alan olduğu için dönemin yöneticileri tarafından hem Osmanlı Beylerinin hem de bölgenin coğrafik yapısını çağrıştıran Beylikdüzü adı verilmiştir.

 

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla …

 

  • Etiketler